ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
สื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กร
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรฯ
13 ตุลาคม 2564 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน นำทีมจิตอาสาพระราชทานร่วมบรรจุอาหารพร้อมส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับหน่วยแพทย์สาธารณสุขภาคสนาม และผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สถานีกลางบางซื่อ
13 ต.ค. 2564
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) นำโดย พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมทีมจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ชุมชนมุสลิมหนองตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อาทิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.), สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา, สมาคมการค้าอาเซียน-จีน, บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน), การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รวมถึงทีมข่าว UCDNEWS THAITIMENEWS และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564
8 ต.ค. 2564
วิดีทัศน์
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง
VOTE POLL
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
  • ชอบ
  • ไม่ชอบ
หลักสูตรอบรมที่เปิดรับสมัคร
จำนวน