ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
สื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กร
สพพ. ร่วมประชุมหารือและสำรวจพื้นที่ควบคุมร่วมกัน ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต)
เมื่อวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ร่วมประชุมหารือและสำรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดตั้งอาคารสำนักงานพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area: CCA) ณ จุด ผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) โดยมีนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร โดยมีนายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ให้เกียรติเข้าร่วมหารือกับนายวิไลพัน ไชยะพัน รองหัวหน้ากรมขนส่ง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ สปป.ลาว การประชุมและสำรวจพื้นที่ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือและสำรวจพื้นที่สำหรับการเตรียมความพร้อมอาคารสำนักงาน CCA กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ด้าน Custom Immigration และ Quarantine (CIQ) ทั้งฝ่ายไทย และฝ่าย สปป.ลาว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. แก่ สปป.ลาว สำหรับสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับอาคาร CCA ต่อไป พร้อมนี้ ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันทั้งด้านระเบียบวิธิปฏิบัติ และการกำหนดกลไกการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามนัยดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงรูปธรรมและมีความยั่งยืนต่อไป
2 ธ.ค. 2565
สพพ. รวมพลังจิตอาสาจัดกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อยุธยา
พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการและรองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสา พร้อมด้วยนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)(สพพ.) นำเหล่าจิตอาสาพระราชทาน รวมพลังจิตอาสาจัดกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายในถุงยังชีพประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็น จำนวน 200 ถุง เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ชุมชนหมู่ 9 อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ สพพ
25 พ.ย. 2565
มอบผ้าห่มบริจาคในโครงการ “รวมใจ ปันไออุ่น”
นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ พร้อมด้วยนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) และนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. นำคณะเดินทางมามอบขนมและผ้าหม่กันหนาวแก่ครอบครัวชาวม้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบสูงในเขตภาคเหนือของ สปป.ลาว จำนวน 70 ครัวเรือน 238 คน ในโครงการ “รวมใจ ปันไออุ่น” ณ หมู่บ้านกิ่วแท่ง เมืองจอมเพชร สปป.ลาว ซึ่งมีอุณหภูมิหนาวจัดถึง - 4 องศา บนเส้นทางโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ เมืองจอมเพชร สปป.ลาว
15 มิ.ย. 2563
สพพ.เติมเต็มน้ำใจในตู้ปันสุข
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ ร่วมส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และยาสามัญประจำบ้าน เติมเต็มโครงการตู้ปันสุข บริเวณหน้าสำนักงานมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ถนนพลับพลาไชย กรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง ยังได้ผลิตหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) สำหรับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร และหน่วยแพทย์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภาคสนามรวมทั้งแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมี (1) คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ (2) คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ (3) คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ (4) คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและเหรัญญิก (5) คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ และ (6) นายแพทย์อร่าม เอี่ยมสุรีย์ กรรมการและผู้อำนวยการหัวเฉียวแพทย์แผนจีน เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563
15 มิ.ย. 2563
วิดีทัศน์
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง
 • ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ สพพ.
  2 ธ.ค. 2565
  2 ตำแหน่ง
 • ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ สำนักบริหารโครงการ 1 จำนวน 1 อัตรา และสำนักบริหารโครงการ 2 จำนวน 1 อัตรา
  2 ธ.ค. 2565
  2 ตำแหน่ง
VOTE POLL
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
 • ชอบ
 • ไม่ชอบ
หลักสูตรอบรมที่เปิดรับสมัคร
จำนวน