ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
สื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กร
การประชุมเริ่มต้นโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) และการประชุมติดตามงาน โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย – ลาว ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 สปป. ลาว
ช่วงเช้าวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) Mr.Bouachanh Ouansavanh รองอธิบดีกรมขัวทาง สปป. ลาว เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 1 และผู้แทนคณะที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด และบริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมประชุมเริ่มต้น (kick-off) งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบสำหรับโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก - แขวงคำม่วน - จุดผ่านแดนบ้านนาเผ้า สปป.ลาว ณ กรมขัวทาง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว โดยการศึกษาออกแบบเส้นทาง R12 ดังกล่าวมีกำหนดการแล้วเสร็จปลายเดือนมีนาคม 2562
30 พ.ค. 2561
วิดีทัศน์
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
จำนวน
VOTE POLL
ความรู้สึกต่อเว็บไซต์โฉมใหม่
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์โฉมใหม่ของ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) อย่างไร
  • ชอบ
  • ไม่ชอบ