ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
สื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กร
วิดีทัศน์
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง
 • รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  13 พ.ย. 2563
  1 ตำแหน่ง
 • เจ้าหน้าที่บริหารเงินทุน ระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ
  6 พ.ย. 2563
  1 ตำแหน่ง
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Officer) ระดับอาวุโส
  3 พ.ย. 2563
  1 ตำแหน่ง
VOTE POLL
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
 • ชอบ
 • ไม่ชอบ