ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
สื่อสารองค์กร
สื่อสารองค์กร
คณะทำงานประสานการทำงานเชิงรุกเพื่อจัดทำรายชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เข้าพบและหารือกับจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา
พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมด้วยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และนายมงคล เจริญศรี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้าพบและหารือกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด เพื่อรับทราบข้อมูลและขอความเห็นเพิ่มเติมในการกำหนดพื้นที่/โครงการการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศกัมพูชา
13 พ.ย. 2561
วิดีทัศน์
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
จำนวน
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ
  13 ก.พ. 2562
  1 ตำแหน่ง
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บริหารเงินทุน สำนักบริหารเงินทุน
  13 ก.พ. 2562
  1 ตำแหน่ง
VOTE POLL
ความรู้สึกต่อเว็บไซต์โฉมใหม่
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์โฉมใหม่ของ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) อย่างไร
 • ชอบ
 • ไม่ชอบ