สื่อสารองค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSER)
สพพ. ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งการสวรรคตครบรอบ 7 ปี เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
โดย: รัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์
  • 731 เข้าชม
  • 13 ตุลาคม 2566

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) รองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน นำคณะจิตอาสาพระราชทานสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม (บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพิเศษ ปีแห่งการสวรรคตครบรอบ 7 ปี (สัตตมวรรษ) เนื่องในวันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 โดยมีนางศีลดา รังสิกรรพุม ผู้จัดการมูลนิธิเด็กอ่อนฯ ให้การต้อนรับ