แผนงานที่สำคัญ

icon-download-list
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 9.25 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 253
icon-download-list
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 3.39 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2521
icon-download-list
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 3.38 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2419
icon-download-list
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 2.75 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2477
icon-download-list
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 3.12 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2468
icon-download-list
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.43 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2424
icon-download-list
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 6.14 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2620
icon-download-list
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 5.08 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2394
ทั้งหมด8รายการ