จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดจ้างที่ปรึกษา
icon-download-list
แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2559
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559
  • ประเภทไฟล์ :.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb
  • จำนวนดาวน์โหลด : 744
icon-download-list
แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2558
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558
  • ประเภทไฟล์ :.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb
  • จำนวนดาวน์โหลด : 731
icon-download-list
แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2557
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557
  • ประเภทไฟล์ :.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb
  • จำนวนดาวน์โหลด : 733
ทั้งหมด3รายการ