สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
icon-download-list
รายงานการเงิน และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ สพพ. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
รายงานการเงิน และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ สพพ. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 22.20 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2321
 • เข้าชม : 292
icon-download-list
งบการเงิน สตง. ตรวจสอบแล้วรับรอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
งบการเงิน สตง. ตรวจสอบแล้วรับรอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 3.17 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2345
 • เข้าชม : 791
icon-download-list
งบการเงิน สตง. ตรวจสอบแล้วรับรอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
งบการเงิน สตง. ตรวจสอบแล้วรับรอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 3.07 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2342
 • เข้าชม : 782
icon-download-list
งบการเงิน สตง. ตรวจสอบแล้วรับรอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
งบการเงิน สตง. ตรวจสอบแล้วรับรอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 13.77 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2319
 • เข้าชม : 1655
icon-download-list
งบการเงิน สตง. ตรวจสอบแล้วรับรอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
งบการเงิน สตง. ตรวจสอบแล้วรับรอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 12.95 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2369
 • เข้าชม : 2901
ทั้งหมด5รายการ