สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
icon-download-list
รายงานการเงิน และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ สพพ. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
รายงานการเงิน และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ สพพ. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 16.89 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 98
 • เข้าชม : 61
icon-download-list
รายงานการเงิน และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ สพพ. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
รายงานการเงิน และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ สพพ. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 22.20 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2450
 • เข้าชม : 409
icon-download-list
งบการเงิน สตง. ตรวจสอบแล้วรับรอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
งบการเงิน สตง. ตรวจสอบแล้วรับรอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 3.17 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2474
 • เข้าชม : 864
icon-download-list
งบการเงิน สตง. ตรวจสอบแล้วรับรอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
งบการเงิน สตง. ตรวจสอบแล้วรับรอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 3.07 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2485
 • เข้าชม : 845
icon-download-list
งบการเงิน สตง. ตรวจสอบแล้วรับรอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
งบการเงิน สตง. ตรวจสอบแล้วรับรอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 13.77 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2446
 • เข้าชม : 1718
icon-download-list
งบการเงิน สตง. ตรวจสอบแล้วรับรอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
งบการเงิน สตง. ตรวจสอบแล้วรับรอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 12.95 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2551
 • เข้าชม : 2969
ทั้งหมด6รายการ