สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
icon-download-list
ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.18 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2451
 • เข้าชม : 2248
icon-download-list
ขั้นตอนการร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2475
 • เข้าชม : 2034
icon-download-list
ขั้นตอนการกำกับและตรวจรับงานของที่ปรึกษา
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2427
 • เข้าชม : 1817
icon-download-list
ขั้นตอนการจัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2437
 • เข้าชม : 2027
ทั้งหมด4รายการ