สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
icon-download-list
คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.54 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 151
 • เข้าชม : 0
icon-download-list
ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่่อนบ้าน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน พ.ศ. 2566
ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่่อนบ้าน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน พ.ศ. 2566
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.44 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 120
 • เข้าชม : 0
icon-download-list
คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกผู้ขายสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมาตรฐาน
คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกผู้ขายสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมาตรฐาน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.53 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 128
 • เข้าชม : 0
ทั้งหมด3รายการ