สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
icon-download-list
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและคามโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของ สพพ. ปี พ.ศ. 2566
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและคามโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของ สพพ. ปี พ.ศ. 2566
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.46 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 52
 • เข้าชม : 86
icon-download-list
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2567
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2567
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.75 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 40
 • เข้าชม : 74
icon-download-list
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2566
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.41 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2383
 • เข้าชม : 327
icon-download-list
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.26 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2386
 • เข้าชม : 766
icon-download-list
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2565
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.40 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2390
 • เข้าชม : 697
icon-download-list
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2360
 • เข้าชม : 1160
icon-download-list
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ปี 2563
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2335
 • เข้าชม : 1213
icon-download-list
มาตรการส่งเสริมคุณและความโปรงใส่ภายใน
มาตรการส่งเสริมคุณและความโปรงใส่ภายใน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.36 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2351
 • เข้าชม : 1117
icon-download-list
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.47 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2386
 • เข้าชม : 1058
icon-download-list
มาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สพพ.
มาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สพพ.
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2342
 • เข้าชม : 1731
ทั้งหมด10รายการ