Project Highlight
สื่อสารองค์กร
วิดีทัศน์
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง
 • ขยายระยะเวลาประกาศรับสมัครลูกจ้างในตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน
  17 กรกฎาคม 2567
  1 ตำแหน่ง
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างในตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน
  17 มิถุนายน 2567
  1 ตำแหน่ง
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างในตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านบัญชี สังกัด สำนักอำนวยการ
  14 มิถุนายน 2567
  1 ตำแหน่ง
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างในตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านบัญชี สังกัดสำนักอำนวยการ
  14 มิถุนายน 2567
  1 ตำแหน่ง
VOTE POLL
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
 • ชอบ
 • ไม่ชอบ
หลักสูตรอบรมที่เปิดรับสมัคร / วิธีการใช้งานระบบการให้บริการ
จำนวน
 • Public Debt Management and Debt Sustainability August 27 – 1 September, 2023
  13 กรกฎาคม 2566
  20 ท่าน
 • วิธีการใช้งานระบบการให้บริการ
  29 เมษายน 2567
  0 ท่าน