จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์เก๋ง 4 ประตู ไม่เกิน 7 ที่นั่ง) สำหรับส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 19 กรกฎาคม 2566
  • 522 เข้าชม