แผนงานที่สำคัญ

icon-download-list
แบบประเมินองค์การมหาชน (KPI) ปี 2566 ของ สพพ.
แบบประเมินองค์การมหาชน (KPI) ปี 2566 ของ สพพ.
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.93 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2478
icon-download-list
แบบประเมินองค์การมหาชน (KPI) ปี 2565 ของ สพพ.
แบบประเมินองค์การมหาชน (KPI) ปี 2565 ของ สพพ.
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.51 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2464
icon-download-list
แบบประเมินองค์การมหาชน (KPI) ปี 2564 ของ สพพ.
แบบประเมินองค์การมหาชน (KPI) ปี 2564 ของ สพพ.
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 8.03 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2397
icon-download-list
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.47 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2400
icon-download-list
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2416
icon-download-list
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.16 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2375
icon-download-list
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.73 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2363
icon-download-list
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.93 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2372
icon-download-list
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.80 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2382
icon-download-list
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.99 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2364
icon-download-list
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.72 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2373
icon-download-list
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.72 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2365
ทั้งหมด18รายการ