จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 โดยวิธีทอดตลาด
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 3 ตุลาคม 2566
  • 504 เข้าชม