จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: NEDA Admin
  • 1 ธันวาคม 2566
  • 420 เข้าชม