จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการพัฒนาระบบประปา 5 แห่ง ใน สปป.ลาว
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 17 พฤศจิกายน 2564
  • 980 เข้าชม