จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพพ. (เพิ่มเติม)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 28 มีนาคม 2566
  • 630 เข้าชม