จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพพ. (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 27 มิถุนายน 2566
  • 512 เข้าชม