จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: Neda Admin
  • 21 ธันวาคม 2566
  • 323 เข้าชม