จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุรายเดือน
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนมกราคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนมกราคม 2566
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 717
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนธันวาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนธันวาคม 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 735
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนพฤศจิกายน 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนพฤศจิกายน 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 703
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนตุลาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนตุลาคม 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 694
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนกันยายน 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนกันยายน 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 706
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนสิงหาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนสิงหาคม 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 714
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนกรกฎาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนกรกฎาคม 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 720
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนมิถุนายน 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนมิถุนายน 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 698
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนพฤษภาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนพฤษภาคม 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 710
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนเมษายน 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนเมษษยน 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 703
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนมีนาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนมีนาคม 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 725
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 701
ทั้งหมด77รายการ