จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ E-Meeting ระยะที่ 2 เพื่อรองรับการาประชุม คพพ. และคณะอนุกรรมการของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 30 มีนาคม 2566
  • 531 เข้าชม