สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เข้าพบ Ministry of Foreign Affairs of Sri Lanka
โดย: วัชรี คำพูล
  • 222 เข้าชม
  • 18 เมษายน 2567

นายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าพบ H.E. Mrs. Shanika Dissanayake, Additional Secretary, Economic Affairs เพื่อให้ข้อมูลด้านบทบาทและภารกิจของ สพพ. สำหรับการสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจกับศรีลังกา โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือทางวิชาการสำหรับการเสริมสร้างขีดความสามารถ (Capacity Building) ด้านการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อการจัดตั้ง Public Debt Management Office (PDMO) ให้แก่กระทรวงการคลังของศรีลังกา ณ Economic Affairs Division, Ministry of Foreign Affairs กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567