จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำเดือนธันวาคม 2566)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 5 มกราคม 2567
  • 308 เข้าชม