จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุรายเดือน
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนตุลาคม 2564
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 707
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนกันยายน 2564
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 742
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนสิงหาคม 2564
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 723
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนกรกฎาคม 2564
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 726
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 693
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 694
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 692
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 696
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 687
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 721
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 706
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 688
ทั้งหมด49รายการ