จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง สำหรับงานออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนน หมายเลข 68 ช่องจอม/โอเสม็ด-สำโรง-กลอรันห์ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยวิธีคัดเลือก
โดย: วิภา สีโสด
  • 3 ตุลาคม 2566
  • 455 เข้าชม