จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) สำหรับส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 - 2570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 3 พฤศจิกายน 2565
  • 781 เข้าชม