สื่อสารองค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSER)
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “สานฝัน ปันยิ้ม อิ่มสุข” โรงเรียนประถมศึกษาสตึงบท
โดย: รัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์
  • 819 เข้าชม
  • 14 สิงหาคม 2566
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เดินทางเข้าร่วมพิธีส่งมอบสิ่งของบริจาคอาทิ เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงสื่อการเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนประถมศึกษาสตึงบท (Stung Bot Primary School) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อให้สถานศึกษาได้มีการบริหารจัดการด้านการศึกษา และสามารถพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านทักษะ ความรู้ มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งกัมพูชา กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬากัมพูชา ผู้แทนจากจังหวัดบันเตียเมียนเจย คณะครู นักเรียนและประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบ และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา สพพ. จึงส่งมอบของขวัญให้กับเด็ก ๆ สานฝันให้มีจักรยานปั่นไปโรงเรียน ภายใต้สโลแกน “มิตรภาพที่ไปด้วยกัน” หรือ“Friendster” ณ โรงเรียนประถมศึกษาสตึงบท จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566