จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 20 เมษายน 2566
  • 518 เข้าชม