จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำเดือนมกราคม 2567)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 7 กุมภาพันธ์ 2567
  • 282 เข้าชม