จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง
icon-download-list
ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพประจำปี พ.ศ. 2560
ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพประจำปี พ.ศ. 2560
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 658
icon-download-list
ราคากลางจัดซื้อกล้องโททัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ราคากลางจัดซื้อกล้องโททัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 665
icon-download-list
ราคากลางจัดจ้างผลิตเสื้่อโปโลและผลิตหมวก สำหรับกิจกรรม CSR และ Press Tour ประจำปี 2560
ราคากลางจัดจ้างผลิตเสื้่อโปโลและผลิตหมวก สำหรับกิจกรรม CSR และ Press Tour ประจำปี 2560
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 649
icon-download-list
ราคากลางจัดจ้างผลิตชุดสูทสากล และเสื้อเชิ้นแขนยาว สำหรับ คพพ. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สพพ.
ราคากลางจัดจ้างผลิตชุดสูทสากล และเสื้อเชิ้นแขนยาว สำหรับ คพพ. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สพพ.
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 658
icon-download-list
ราคากลางจัดจ้างบำรุงดูแลและรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สพพ. ประจำปี พ.ศ. 2559
ราคากลางจัดจ้างบำรุงดูแลและรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สพพ. ประจำปี พ.ศ. 2559
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 652
icon-download-list
ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพพ.
ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพพ.
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 671
icon-download-list
ราคากลางโครงการจัดทำเว็บไซต์ สพพ. เพื่อเป็นตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
ราคากลางโครงการจัดทำเว็บไซต์ สพพ. เพื่อเป็นตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 674
icon-download-list
ราคากลางการจัดซื้อซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ราคากลางการจัดซื้อซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 659
icon-download-list
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบป้องกันและบำรุงรักษาความปลอดภัย (Firewall) และระบบสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบป้องกันและบำรุงรักษาความปลอดภัย (Firewall) และระบบสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 634
icon-download-list
ราคากลางการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความรู้ (KM)
ราคากลางการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความรู้ (KM)
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 638
icon-download-list
ราคากลางการจัดจ้างบริษัทเพื่อดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ สพพ.
ราคากลางการจัดจ้างบริษัทเพื่อดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ สพพ.
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 649
icon-download-list
ราคากลางการจัดจัดจ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะ สมุดโน้ต และกล่องบรรจุ
ราคากลางการจัดจัดจ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะ สมุดโน้ต และกล่องบรรจุ
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 658
ทั้งหมด86รายการ