จัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
icon-download-list
แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2559
แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 776
icon-download-list
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.01 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 734
icon-download-list
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 726
icon-download-list
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.24 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 705
icon-download-list
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.25 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 735
icon-download-list
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 708
icon-download-list
แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2559
แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 731
icon-download-list
แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2558
แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 722
icon-download-list
แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2557
แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2557
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 708
icon-download-list
แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2555
แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2555
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 705
icon-download-list
แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2554
แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2554
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 722
icon-download-list
แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2553
แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2553
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 706
ทั้งหมด13รายการ