จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2563
  • Download : 22
  • View : 41
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2563
  • Download : 22
  • View : 33
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 ก.พ. 2563
  • Download : 29
  • View : 48
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 25 ก.พ. 2563
  • Download : 25
  • View : 53
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 25 ก.พ. 2563
  • Download : 27
  • View : 50
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 25 ก.พ. 2563
  • Download : 27
  • View : 58
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 25 ก.พ. 2563
  • Download : 28
  • View : 53
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 25 ก.พ. 2563
  • Download : 26
  • View : 51
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 6 ม.ค. 2563
  • Download : 31
  • View : 61
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 6 ม.ค. 2563
  • Download : 29
  • View : 60
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 17 มิ.ย. 2562
  • Download : 77
  • View : 147
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 เม.ย. 2562
  • Download : 99
  • View : 178
ทั้งหมด43รายการ