จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ม.ค. 2564
  • Download : 22
  • View : 34
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ม.ค. 2564
  • Download : 21
  • View : 28
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ม.ค. 2564
  • Download : 23
  • View : 28
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ม.ค. 2564
  • Download : 18
  • View : 32
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ม.ค. 2564
  • Download : 24
  • View : 32
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ม.ค. 2564
  • Download : 18
  • View : 34
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563
  • File size : 0.04 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 30 มิ.ย. 2563
  • Download : 67
  • View : 113
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 30 มิ.ย. 2563
  • Download : 74
  • View : 107
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2563
  • Download : 88
  • View : 153
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2563
  • Download : 99
  • View : 140
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 ก.พ. 2563
  • Download : 104
  • View : 155
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 25 ก.พ. 2563
  • Download : 98
  • View : 152
ทั้งหมด52รายการ