จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนกันยายน 2564
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 12 พ.ย. 2564
  • Download : 544
  • View : 318
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนสิงหาคม 2564
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 12 พ.ย. 2564
  • Download : 546
  • View : 330
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนกรกฎาคม 2564
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 19 ส.ค. 2564
  • Download : 545
  • View : 333
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ก.ค. 2564
  • Download : 547
  • View : 344
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ก.ค. 2564
  • Download : 545
  • View : 345
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ก.ค. 2564
  • Download : 546
  • View : 368
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 26 เม.ย. 2564
  • Download : 543
  • View : 343
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 25 มี.ค. 2564
  • Download : 546
  • View : 376
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 5 ก.พ. 2564
  • Download : 545
  • View : 392
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ม.ค. 2564
  • Download : 546
  • View : 385
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ม.ค. 2564
  • Download : 545
  • View : 391
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนตุลาคม 2563
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 พ.ย. 2563
  • Download : 545
  • View : 413
ทั้งหมด62รายการ