จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนกันยายน 2564
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 12 พ.ย. 2564
  • Download : 372
  • View : 142
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนสิงหาคม 2564
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 12 พ.ย. 2564
  • Download : 371
  • View : 158
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนกรกฎาคม 2564
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 19 ส.ค. 2564
  • Download : 371
  • View : 159
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ก.ค. 2564
  • Download : 374
  • View : 178
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ก.ค. 2564
  • Download : 375
  • View : 168
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ก.ค. 2564
  • Download : 374
  • View : 167
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 26 เม.ย. 2564
  • Download : 372
  • View : 190
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 25 มี.ค. 2564
  • Download : 374
  • View : 219
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 5 ก.พ. 2564
  • Download : 377
  • View : 231
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ม.ค. 2564
  • Download : 370
  • View : 227
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ม.ค. 2564
  • Download : 377
  • View : 235
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประเดือนตุลาคม 2563
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 พ.ย. 2563
  • Download : 373
  • View : 243
ทั้งหมด62รายการ