จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563
  • File size : 0.04 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 30 มิ.ย. 2563
  • Download : 33
  • View : 44
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 30 มิ.ย. 2563
  • Download : 37
  • View : 45
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2563
  • Download : 50
  • View : 95
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2563
  • Download : 52
  • View : 73
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 ก.พ. 2563
  • Download : 60
  • View : 86
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 25 ก.พ. 2563
  • Download : 54
  • View : 90
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 25 ก.พ. 2563
  • Download : 57
  • View : 91
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 25 ก.พ. 2563
  • Download : 57
  • View : 96
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 25 ก.พ. 2563
  • Download : 60
  • View : 92
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 25 ก.พ. 2563
  • Download : 57
  • View : 89
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 6 ม.ค. 2563
  • Download : 56
  • View : 101
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 6 ม.ค. 2563
  • Download : 55
  • View : 100
ทั้งหมด45รายการ