จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 26 เม.ย. 2564
  • Download : 63
  • View : 85
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 25 มี.ค. 2564
  • Download : 86
  • View : 103
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 5 ก.พ. 2564
  • Download : 82
  • View : 111
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ม.ค. 2564
  • Download : 77
  • View : 112
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ม.ค. 2564
  • Download : 50
  • View : 114
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ม.ค. 2564
  • Download : 81
  • View : 118
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ม.ค. 2564
  • Download : 82
  • View : 104
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ม.ค. 2564
  • Download : 74
  • View : 97
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ม.ค. 2564
  • Download : 77
  • View : 91
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ม.ค. 2564
  • Download : 73
  • View : 100
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563
  • File size : 0.04 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 30 มิ.ย. 2563
  • Download : 122
  • View : 195
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 30 มิ.ย. 2563
  • Download : 137
  • View : 173
ทั้งหมด56รายการ