จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 17 มิ.ย. 2562
  • Download : 39
  • View : 75
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 เม.ย. 2562
  • Download : 61
  • View : 99
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 เม.ย. 2562
  • Download : 49
  • View : 97
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 12 ก.พ. 2562
  • Download : 40
  • View : 110
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 ม.ค. 2562
  • Download : 141
  • View : 104
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 18 ธ.ค. 2561
  • Download : 54
  • View : 124
 • รายงาผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 18 ธ.ค. 2561
  • Download : 54
  • View : 105
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4
  • File size : 2.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 19 ต.ค. 2561
  • Download : 59
  • View : 78
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 3 ต.ค. 2561
  • Download : 61
  • View : 132
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 2 ส.ค. 2561
  • Download : 77
  • View : 112
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 3 ก.ค. 2561
  • Download : 46
  • View : 114
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 4 มิ.ย. 2561
  • Download : 54
  • View : 114
ทั้งหมด33รายการ