จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 26 เม.ย. 2564
  • Download : 34
  • View : 49
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 25 มี.ค. 2564
  • Download : 40
  • View : 61
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 5 ก.พ. 2564
  • Download : 52
  • View : 63
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ม.ค. 2564
  • Download : 47
  • View : 68
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ม.ค. 2564
  • Download : 23
  • View : 70
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ม.ค. 2564
  • Download : 50
  • View : 68
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ม.ค. 2564
  • Download : 49
  • View : 60
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ม.ค. 2564
  • Download : 44
  • View : 66
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ม.ค. 2564
  • Download : 51
  • View : 60
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ม.ค. 2564
  • Download : 43
  • View : 68
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563
  • File size : 0.04 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 30 มิ.ย. 2563
  • Download : 92
  • View : 153
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 30 มิ.ย. 2563
  • Download : 98
  • View : 135
ทั้งหมด56รายการ