จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 30 มิ.ย. 2563
  • Download : 52
  • View : 64
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2563
  • Download : 66
  • View : 112
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2563
  • Download : 69
  • View : 93
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 ก.พ. 2563
  • Download : 76
  • View : 106
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 25 ก.พ. 2563
  • Download : 72
  • View : 107
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 25 ก.พ. 2563
  • Download : 72
  • View : 108
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 25 ก.พ. 2563
  • Download : 73
  • View : 115
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 25 ก.พ. 2563
  • Download : 76
  • View : 110
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 25 ก.พ. 2563
  • Download : 76
  • View : 109
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 6 ม.ค. 2563
  • Download : 72
  • View : 124
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
  • File size : 0.05 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 6 ม.ค. 2563
  • Download : 75
  • View : 118
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 6 ม.ค. 2563
  • Download : 72
  • View : 114
ทั้งหมด45รายการ