จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566)
โดย: NEDA Admin
  • 8 ธันวาคม 2566
  • 98 เข้าชม