จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง
icon-download-list
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำยุทธศาสตร์ 20 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2563 - 2582)
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำยุทธศาสตร์ 20 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2563 - 2582)
  • ประเภทไฟล์ :.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.17 Mb
  • จำนวนดาวน์โหลด : 654
icon-download-list
ราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความคุ้มค่าองค์กรของ สพพ.
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความคุ้มค่าองค์กรของ สพพ.
  • ประเภทไฟล์ :.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb
  • จำนวนดาวน์โหลด : 741
icon-download-list
ประกาศราคากลาง การสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศราคากลาง การสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • ประเภทไฟล์ :.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb
  • จำนวนดาวน์โหลด : 691
ทั้งหมด3รายการ