จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดจ้างที่ปรึกษาประจำปี
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2559
รายงานจ้างที่ปรึกษา TA ณ เดือนตุลาคม 58
  • ประเภทไฟล์ :.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb
  • จำนวนดาวน์โหลด : 694
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2558
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2558
  • ประเภทไฟล์ :.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb
  • จำนวนดาวน์โหลด : 670
icon-download-list
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2557
1. รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2557 2. รายงานผลปีงบประมาณ 2557 รายเดือน ต.ค.56-ก.ย.57
  • ประเภทไฟล์ :.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.18 Mb
  • จำนวนดาวน์โหลด : 682
ทั้งหมด3รายการ