สื่อสารองค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSER)
กิจกรรมปลูกต้นไม้ขยายปอดเมืองกรุง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย: รัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์
  • 744 เข้าชม
  • 26 กรกฎาคม 2566
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)(สพพ.) นำโดยนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. ในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน พร้อมด้วย พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. และคณะเจ้าหน้าที่ สพพ. เดินทางส่งมอบพันธุ์ไม้ยืนต้น จำนวน 1,000 ต้น ให้กับสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และนำคณะจิตอาสาดำเนินกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ขยายปอดเมืองกรุง” เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566