สื่อสารองค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSER)
กิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ "น้ำใจ ’เนด้า’ สู่โรงเรียนชนบท ครั้งที่ 7" ณ โรงเรียนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
โดย: Neda Admin
  • 2746 เข้าชม
  • 16 มิถุนายน 2560