สื่อสารองค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSER)
สพพ. รวมพลังจิตอาสาจัดกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อยุธยา
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 808 เข้าชม
  • 25 พฤศจิกายน 2565

พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการและรองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสา พร้อมด้วยนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)(สพพ.) นำเหล่าจิตอาสาพระราชทาน รวมพลังจิตอาสาจัดกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายในถุงยังชีพประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็น จำนวน 200 ถุง เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ชุมชนหมู่ 9 อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ สพพ