จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดจ้างที่ปรึกษาประจำปี
 • รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2559
  รายงานจ้างที่ปรึกษา TA ณ เดือนตุลาคม 58
  • File size : 0.02 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 544
  • View : 828
 • รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2558
  รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2558
  • File size : 0.02 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 542
  • View : 715
 • รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2557
  1. รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2557 2. รายงานผลปีงบประมาณ 2557 รายเดือน ต.ค.56-ก.ย.57
  • File size : 0.18 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 543
  • View : 783
ทั้งหมด3รายการ