จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดจ้างที่ปรึกษาประจำปี
 • รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2559
  รายงานจ้างที่ปรึกษา TA ณ เดือนตุลาคม 58
  • File size : 0.02 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 515
  • View : 758
 • รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2558
  รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2558
  • File size : 0.02 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 511
  • View : 653
 • รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2557
  1. รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 2557 2. รายงานผลปีงบประมาณ 2557 รายเดือน ต.ค.56-ก.ย.57
  • File size : 0.18 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 508
  • View : 723
ทั้งหมด3รายการ