สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมมือ สิงห์ เอสเตทฯ บริจาคสิ่งของต้านภัยโควิด-19
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 23 เม.ย. 2563
  • 1581 View

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าร่วมในโครงการ “เคียงข้าง...ก้าวผ่านไปด้วยกัน” นำโดย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทพันธมิตรผู้เช่าอาคารซันทาวเวอร์ส ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย N95 ถุงมือยาง หน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) เจลแฮลกอฮอล์ และน้ำดื่ม โดยมี นายแพทย์มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

VOTE POLL
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
  • ชอบ
  • ไม่ชอบ
แท็กฮิต