ข้อมูลประเทศและโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงำ ราชอาณาจักรกัมพูชา
โดย: วาสิทธิ์ อนันตวิเชียร
  • 774 เข้าชม
  • 9 เมษายน 2567

โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงำ ราชอาณาจักรกัมพูชา