แผนงานที่สำคัญ

icon-download-list
แผนงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2343
icon-download-list
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2554
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2554
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2314
icon-download-list
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2554
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2554
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2352
icon-download-list
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.26 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2317
icon-download-list
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 6.14 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2523
icon-download-list
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2329
icon-download-list
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2549
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2549
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2390
icon-download-list
แผนงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2355
icon-download-list
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2553
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2553
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.16 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2337
icon-download-list
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2553
แผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2553
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2359
icon-download-list
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2324
icon-download-list
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการสำรวความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 5.08 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2333
ทั้งหมด169รายการ