สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
icon-download-list
คำสั่ง สพพ. ที่ 130/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤตมิชอบในองค์กรของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
คำสั่ง สพพ. ที่ 130/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤตมิชอบในองค์กรของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 1.00 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 70
 • เข้าชม : 32
icon-download-list
แนวปฏิบัติ Dos&Don’ts
แนวปฏิบัติ Dos&Don’ts
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 2.53 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 66
 • เข้าชม : 32
icon-download-list
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมของ สพพ. ประจำปี พ.ศ. 2567
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมของ สพพ. ประจำปี พ.ศ. 2567
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.38 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 67
 • เข้าชม : 28
ทั้งหมด3รายการ