สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
ประกาศเจตนารมณ์เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดย: Neda Admin
  • 174 เข้าชม
  • 21 ธันวาคม 2566