สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 275 เข้าชม
  • 24 เมษายน 2566