จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดสำหรับโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก-แขวงคำม่วน-จุดผ่านแดนบ้านนาเพ้า สปป.ลาว โดยวิธีคัดเลือก
  • File size : 0.02 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 พ.ค. 2561
  • Download : 548
  • View : 865
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา เพื่อประเมินความคุ้มค่าองค์กรของ สพพ. โดยวิธีคัดเลือก
  • File size : 0.01 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 17 พ.ค. 2561
  • Download : 553
  • View : 745
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการผลิตสื่อส่งเสริมบทบาทของไทย ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • File size : 0.02 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 พ.ค. 2561
  • Download : 546
  • View : 773
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการแล้วเสร็จ โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9 โดยวิธีคัดเลือก
  • File size : 0.02 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 3 พ.ค. 2561
  • Download : 548
  • View : 830
 • ประกาศผลสอบราคาโครงการจัดทำเว็บไซต์ สพพ. เพื่อเป็นมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
  ประกาศผลสอบราคาโครงการจัดทำเว็บไซต์ สพพ. เพื่อเป็นมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
  • File size : 0.02 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 15 ก.ย. 2560
  • Download : 545
  • View : 770
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถตู้ สำหรับส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถตู้ สำหรับส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • File size : 0.02 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 8 ม.ค. 2561
  • Download : 542
  • View : 802
 • สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปี พ.ศ. 2559
  สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปี พ.ศ. 2559
  • File size : 0.02 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 541
  • View : 644
 • สอบราคาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 50-15 MB
  สอบราคาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 50-15 MB
  • File size : 0.02 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 541
  • View : 653
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการสอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันการสอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง
  • File size : 0.02 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 543
  • View : 635
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  • File size : 0.02 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 542
  • View : 651
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาจัดซื้อซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาจัดซื้อซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
  • File size : 0.02 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 541
  • View : 534
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ประเจำปี 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ประเจำปี 2560
  • File size : 0.02 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 542
  • View : 574
ทั้งหมด43รายการ