ข้อมูลประเทศและโครงการ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยง และโครงการที่เกี่ยวข้อง

ประเทศเพื่อนบ้าน
[TA] อยู่ระหว่างดำเนินการ
 • โครงการงานออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน –หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  โครงการงานออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน –หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • Updated : 4 พ.ย. 2563
  • View : 191
 • โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก - จุดผ่านแดนนาเพ้า สปป.ลาว
  โครงการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก - จุดผ่านแดนนาเพ้า สปป.ลาว
  • Updated : 30 พ.ย. 2564
  • View : 705
ทั้งหมด2รายการ