ข้อมูลประเทศและโครงการ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยง และโครงการที่เกี่ยวข้อง

ประเทศเพื่อนบ้าน
โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ
 • โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สปป.ลาว เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ ASEAN Single Window (ASW)
  โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สปป.ลาว เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ ASEAN Single Window (ASW)
  • Updated : 30 พ.ย. 2564
  • View : 23
 • โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2
  โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2
  • Updated : 30 พ.ย. 2564
  • View : 616
 • โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ)
  โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ)
  • Updated : 30 พ.ย. 2564
  • View : 1,428
 • โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-โนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสังข์
  โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-โนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสังข์
  • Updated : 30 พ.ย. 2564
  • View : 1,595
ทั้งหมด4รายการ