ข้อมูลประเทศและโครงการ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยง และโครงการที่เกี่ยวข้อง

ประเทศเพื่อนบ้าน
โครงการแล้วเสร็จ
 • โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ สปป. ลาว
  โครงการปรับปรุงสนามบินปากเซ สปป. ลาว
  • Updated : 21 ส.ค. 2550
  • View : 232
 • โครงการก่อสร้างทางรถไฟหนองคาย-ท่านาแล้ง สปป.ลาว
  โครงการก่อสร้างทางรถไฟหนองคาย-ท่านาแล้ง สปป.ลาว
  • Updated : 25 มี.ค. 2562
  • View : 815
 • โครงการปรับปรุงสนามบินวัดไต สปป.ลาว
  โครงการปรับปรุงสนามบินวัดไต สปป.ลาว
  • Updated : 25 มี.ค. 2562
  • View : 506
 • โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำฮ่องวัดไต 2 ในนครเวียงจันทน์ สปป.ลาว
  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำฮ่องวัดไต 2 ในนครเวียงจันทน์ สปป.ลาว
  • Updated : 25 มี.ค. 2562
  • View : 428
 • รายงานปิดโครงการระบบประปา 5 แห่ง ใน สปป.ลาว
  รายงานปิดโครงการระบบประปา 5 แห่ง ใน สปป.ลาว
  • Updated : 25 มี.ค. 2562
  • View : 643
 • โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
  โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
  • Updated : 25 มี.ค. 2562
  • View : 399
 • โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 (R3) สปป.ลาว
  โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 3 (R3) สปป.ลาว
  • Updated : 25 มี.ค. 2562
  • View : 528
 • โครงการปรับปรุงถนนและร่องระบายน้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
  โครงการปรับปรุงถนนและร่องระบายน้ำในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
  • Updated : 25 มี.ค. 2562
  • View : 434
 • โครงการก่อสร้างเส้นทางเชียงราย-คุนหมิง ผ่าน สปป.ลาว (R3)
  โครงการก่อสร้างเส้นทางเชียงราย-คุนหมิง ผ่าน สปป.ลาว (R3)
  • Updated : 22 มี.ค. 2562
  • View : 770
 • โครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึง เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว
  โครงการก่อสร้างถนนจากภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์) ถึง เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว
  • Updated : 19 มี.ค. 2562
  • View : 1,190
 • โครงการพัฒนาและปรับปรุงถนนห้วยโก๋น/เมืองเงิน-ปากแบ่ง สปป.ลาว
  โครงการพัฒนาและปรับปรุงถนนห้วยโก๋น/เมืองเงิน-ปากแบ่ง สปป.ลาว
  • Updated : 19 มี.ค. 2562
  • View : 728
ทั้งหมด18รายการ