ข้อมูลประเทศและโครงการ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยง และโครงการที่เกี่ยวข้อง

ประเทศเพื่อนบ้าน
[TA] แล้วเสร็จ
  • โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสตรี จังหวัด Thanh Hoa สาธารณรัฐนิยมเวียดนาม
    โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสตรี จังหวัด Thanh Hoa สาธารณรัฐนิยมเวียดนาม
    • Updated : 26 มี.ค. 2562
    • View : 1,002
ทั้งหมด1รายการ