สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมงานวันสถาปนา (ธ.ก.ส.) ครบรอบปีที่ 53
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1 พ.ย. 2562
  • 230 View

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ครบรอบปีที่ 53 และมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน "อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา" ณ อาคารสำนักงานใหญ่ (ธ.ก.ส.) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

แท็กฮิต