สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ร่วมหารือ AIIB เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 296 เข้าชม
  • 4 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายจิน ลี่ฉวิน (Mr. Jin Liqun) ประธาน Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำเชิญของ AIIB เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และร่วมกันแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอนุภูมิภาค 
นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สพพ. ยังเข้าร่วมประชุมหารือในรายละเอียดกับผู้แทน AIIB นำโดย Mr. Andres Pizarro, Principal Investment Operation Specialist เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน เช่น ความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการร่วมกันในรูปแบบ Parallel Financing พร้อมรับฟังเงื่อนไขทางการเงินของ AIIB รวมถึงศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการในรูปแบบ Output-Performance Based Road Contract (OPBRC) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกันต่อไป